bonfire-web-red.png
Regler
Följande regler gäller vid biljettköp till festivalen

BILJETTKÖP

 

Följande regler gäller för biljettköp

 • Biljettinnehavaren medger att han eller hon kommer att kunna synas i filmer, foto och sociala medier på eller i närheten av festivalen och i komersiella syften. Inga foton/filmer kommer att tas bort oavsett anledning och inga ersättningsanspråk medges.

 • Om festivalen inte kan eller inte tillåts att äga rum 9-10 september 2022 pga pågående pandemi kommer festivalen att flyttas till nytt datum 2023. Biljetten gäller då till nya datumet.​
   

 • Biljettinnehavaren medger att han eller hon kommer att kameraövervakas under festivalen.
   

 • Biljetten gäller för en hel festival, ej för enskild spelning. Vid förseningar, ändringar i program eller helt- eller delvis inställd enskild akt eller akter utgår ingen kompensation.
   

 • Arrangören jobbar för att skapa en säker festival. Med det sagt, biljettinnehavaren besöker arrangemanget på egen risk. Arrangören ger ej ersättning för olyckor eller ev brott som utförs på festivalen.
   

 • Vid driftstopp (ej möjlighet att genomföra festivalen) kopplat till exempelvis strejk, elavbrott, trasig teknik, stängda flygplatser, terrorhot, bombhot, extremt väder, allvarliga och hastiga sjukdomar/skador på nyckelpersoner i arrangörsgruppen/underleverantörer kan festivalen helt eller delvis att ställas in. Detta ger ej någon som helst form av ersättning för biljett. Bonfire Festival förbehåller rätten att flytta arrangemangets datum och plats​​

 • Vid bråk, plankning, innehav av otillåtna föremål, olämpligt uppträdande, framkallande av fara, påverkan av alkohol eller andra droger kan biljettinnehavaren nekas inträde eller avlägsnas från området. Denna bedömning gör säkerhetspersonalen och kan inte överklagas. Ingen ersättning utgår.
   

 • Inget får säljas på området eller göras reklam för utan skriftligt tillstånd från arrangören. Ev. Skadeståndskrav plus avlägsning från området.
   

 • Alla former av sexuella trakasserier eller bråk innebär livstids avstängning från festivalen.

ENTRÉ TILL FESTIVALEN

 

* Besökare får gå in och ut från festivalen som de önskar. Vi rekommenderar ej detta då det skapar onödiga köer för besökarna vid entrén.

* Entrén till festivalen stänger 23.30.

Följande är förbjudet att ta in på festivalen:

* Alla typer av vätskor

* Mat

* Stolar

* Objekt som kan användas som vapen

* Droger

* Pyroteknik, smällare och bengaler

* Laserpekare

* Glasflaskor

* Djur

* Ljudsystem

* DSLR/SLR-kameror

* Parfymer & Deodorant

Följande är okej att ta in på festivalen:

* Tomma plastflaskor (endast genomskinliga)

* Smink

* Tuggummi

* Tobak

* E-cigg / Vapes

* Kikare

* Medicin & diabetesnålar (läkarintyg krävs)